Contact Us

Villa Groot Brabant sluit haar deuren. Maar wij laten u niet in de steek!

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Dit betekent dat iedereen bezoek aan verpleeghuizen of andere plekken waar kwetsbare mensen zich bevinden, moet beperken. Daar sluiten wij bij aan! Wij hopen u daarna weer te mogen verwelkomen in goede gezondheid. Wij bellen al onze cliënten en houden contact met u.

Het team van de villa gaat u thuis bezoeken indien u dat wenst. Dit om uw mantelzorger een moment te ontlasten. Dit moet goed georganiseerd worden dus bel ons tijdig met uw verzoek. Bel tijdens kantooruren: 0161 437554.

In Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn diverse inwoners positief getest op COVID-19 (coronavirus). Complimenten aan alle Brabanders die nuchter blijven en hun verantwoordelijkheid nemen door bij verkoudheid, hoesten OF koorts thuis te blijven volgens het advies van het RIVM. Samen beschermen we de mensen om ons heen.

Lees verder op de website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Share this post?