Bestuur

Bel ons

Villa Groot Brabant is een besloten vennootschap en is de handelsnaam van Villa Groot Brabant BV. De dagelijkse leiding berust bij de directie.

Organisatiestructuur

Villa Groot Brabant beschikt over een transparante organisatiestructuur met korte lijnen van de werkvloer naar het management.

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de organisatie. Dit vindt plaats onder toeziend oog moederorganisatie Thuiszorg Groot Brabant te Bavel.

De raad van bestuur wordt terzijde gestaan door het coördinerend team, dat bestaat uit 2 medewerkers, verantwoordelijk voor organisatie en functioneren van de administratie. Tevens is de raad van bestuur het aanspreekpunt voor de cliëntenraad (bestaande uit 3leden).

Jaardocument

Jaarlijks wordt door moeder organisatie Thuiszorg Groot Brabant een jaarverslag gemaakt. Dit document voldoet aan de regels verslaglegging en is voor iedereen in te zien op Jaarverslagenzorg.