Missie en Visie

Bel ons

Dagbesteding Villa Groot Brabant is een dagbesteding, gericht op volwassenen en ouderen met geheugen problematiek, beperking of psychische aandoening. Bij Villa Groot Brabant staat voorop dat ieder mens uniek is en dat ieder mens aandacht en respect verdient. Vanuit deze uniciteit worden de deelnemers in hun omgeving ondersteund, begeleid en participeren vooral op een passende manier mee in de samenleving. Op de locatie in Bavel werkt een vast team van gekwalificeerde medewerkers die de nodige ondersteuning bieden. Hierdoor scheppen wij voorwaarden voor veiligheid, geborgenheid, overzichtelijkheid, gezelligheid en sfeer.

Door te werken met de Methodiek van Bohm kan er ook innovatief en flexibel ingespeeld worden op de individuele situatie van de deelnemer. Er wordt gewerkt vanuit een heldere visie, iedere deelnemer is welkom en heeft recht op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid, toekomstperspectief en een zinvolle dagbesteding wat aansluit bij zijn belangstelling en/of wensen en behoeften.

Kernwaarden

Villa Groot Brabant gaat ervan uit dat ieder zijn eigen (creatieve) mogelijkheden en kwaliteiten en talenten heeft. Het is de bedoeling om die te (leren) ontdekken of er weer gebruik van te maken.

Voor een optimale begeleiding is een omgeving nodig waar de deelnemers zich veilig, geborgen en uitgedaagd voelen. Het bieden van een zinvolle dagbesteding is daarbij een belangrijke pijler.

Van Villa Groot Brabant wordt verwacht dat de ondersteuners voor deze deelnemers de volgende kernwaarden onderschrijven:

  • respect hebben voor de deelnemers,
  • een veilige en sfeervolle omgeving bieden,
  • het geven van aandacht en ondersteuning in een harmonieuze sfeer,
  • voorbeeldgedrag,
  • uitstralen van natuurlijk gezag,
  • het stellen van normen en structurerend optreden.

Inspraak van deelnemers en hun wettelijke vertegenwoordigers, de kwaliteit van de dagbesteding, enthousiasme en professionele inzet van ondersteuners is wat Villa Groot Brabant te bieden heeft.

De missie van dagbesteding Villa Groot Brabant zijn de doelstellingen van bovenstaande visie.

Te realiseren met als uitgangspunten:

  • Bevorderen en behoud van vaardigheden en zelfredzaamheid.
  • Het behalen van maximale deelnemerstevredenheid.
  • Hoge mate van continuïteit en flexibiliteit.
  • Efficiënte bedrijfsvoering

Deze uitgangspunten moeten zorgdragen voor een gezonde basis voor kwalitatieve ondersteuning