Privacybeleid

Bel ons

Ieder mens heeft recht op privacy. Dat zal niemand bestrijden. Maar om ons werk te kunnen doen hebben we natuurlijk wel een aantal gegevens van u nodig. Met die gegevens gaan we heel zorgvuldig om. Hoe zorgvuldig? Dat is vastgelegd in het privacyreglement van Thuiszorg Groot Brabant en Zorgvilla Groot Brabant.

Wat registreren wij en waarom

Uiteraard registreren we uw naam en adresgegevens. Daarnaast worden er in een zorgdossier gegevens verzameld die te maken hebben met bijvoorbeeld uw lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid. Het gaat in elk geval altijd om informatie die noodzakelijk is om goede zorg te kunnen verlenen. Gegevens over zaken zoals godsdienst of ras worden in principe niet geregistreerd, behalve als dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening.

Alleen met uw toestemming

Thuiszorg Groot Brabant en Zorgvilla Grootbrabant mogen al deze informatie alléén met uw toestemming vastleggen. In de zorgovereenkomst die u met ons sluit, is toestemming voor het verzamelen van de benodigde informatie geregeld. Wanneer onze medewerkers u om persoonsgegevens vragen of andere informatie verzamelen zullen ze aangeven waarvoor die informatie bedoeld is en wat er mee gebeurt. Medewerkers van Thuiszorg Groot Brabant kunnen zich altijd legitimeren, dus als u twijfelt, vraag dan om hun pas. U weet dan zeker dat uw gegevens in betrouwbare handen zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

De door ons vergaarde informatie wordt niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Zodra de gegevens hun doel gediend hebben, worden ze op zorgvuldige wijze vernietigd. Voor sommige stukken is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Voor medische gegevens is dat in beginsel 15 jaar of zoveel langer als dat voor de zorgverlening noodzakelijk is.

Uw eigen gegevens inzien

U heeft in principe het recht uw eigen gegevens in te zien. Wanneer u om inzage vraagt of een afschrift wilt hebben, dan regelen we dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. Voor een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht. U kunt uw gegevens ook aanvullen, verwijderen of corrigeren wanneer ze feitelijk onjuist zijn. De verantwoordelijke Thuiszorg Groot Brabant-medewerker laat u binnen vier weken na zo’n verzoek weten of en in hoeverre daaraan voldaan wordt. Een weigering is altijd met redenen omkleed.

Klachten

Wanneer u vindt dat Thuiszorg Groot Brabant en Zorgvilla Groot Brabant zich niet houden aan de afspraken uit het privacyreglement, laat het ons dan weten. Als we er gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg